Line Identification in the Spectrum of 36 Lyn


Bolcal Ç., Koçer D., ÖZKAN M. T.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası Seri C, vol.49, pp.21-30, 1984 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study of spectral line idendification of 36 Lyn has been made using 12.4 A/mm and 7 A/mm spectrograms. According to this identification, 36 Lyn is confirmed an example of alpha Scl type Helium-weak star.

36 Lyn yıldızının spektrel çizgi tanısı, 12.4 A/mm ve 7 A/mm dispersiyonlu spektrogramlar kullanılarak yapılmış ve bu tanıya göre yıldızın alfa SCL-He-weak tipinden olduğu kanıtlanmıştır.