Radio’s Visual Journey from Mysterious Box to Visual Variety: The Approach of TRT Radios


Tufan F., kokat s.

TRT Akademi, vol.5, no.9, pp.86-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: TRT Akademi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.86-109
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Language, which is the most important communication tool in the history of humanity and the process of civilization, and the value of the word that is conveyed via language have been continuously repressed by the dominance of images in the last century. The value of the word is occasionally overlooked in the colorful and lively world of images. Being one of the most important transmitters of sound and word, the radio continues its struggle to convey information, news and culture with sound and word. However, the radio is also affected especially from the transformation created by the multimedia applications of information technologies on the characteristic features of mass media. The radio is being forced to be visualized and its auditory nature that empowers radio is being hybridized via images more than ever. The aim of this article is to demonstrate how visual elements have changed the auditory nature of the radio and to show the implementations in the process of visualization of the radio. The radio channels of the TRT, as a public broadcaster, were examined via descriptive analysis within the scope of qualitative research methodology. An interview was conducted with Ahmet Akçakaya, the Head of TRT’s Radio Department, to show the TRT’s approach in the process of radio visualization. The TRT’s Radio Data System (RDS) and social network websites were also analyzed. The study revealed that TRT radios are precautious towards the implementations in the process of radio visualization, and suggests that the radio should remain an invisible medium.
İnsanlık tarihinin ve medeniyetlerin gelişim sürecinde en önemli iletişim aracı olan dil vedil aracılığıyla taşınan sözün değeri, son yüzyılda imajların hâkimiyetinde sürekli olarakbaskılanmıştır. Sözün değeri, görüntünün renkli ve hareketli dünyasında zaman zaman göz ardıedilmektedir. Sesin ve sözün en önemli taşıyıcılarından olan radyo, bilgiyi, haberi ve kültürüsesle ve sözle aktarmak konusundaki mücadelesine devam etmektedir. Ancak, özellikle bilişimteknolojilerinin çoklu ortam uygulamalarının, kitle iletişim araçlarının karakteristik varlıklarıüzerinde yarattığı dönüşümden radyo da payını almıştır. Radyo, bugün hiç olmadığı kadargörselleştirilmeye ve radyonun gücünü aldığı işitsel doğası, görsellerle melezleştirilmeyeçalışılmaktadır. Çalışmanın amacı, radyonun dönüştürülmeye çalışılan işitsel doğasının, görselunsurlarla vardığı noktayı vurgulamak ve radyonun görselleştirilme sürecindeki uygulamalarıortaya koymaktır. Bu kapsamda, bir kamu hizmeti yayıncısı olan TRT bünyesindeki radyoların‘radyoların görselleştirilmesi’ sürecine olan yaklaşımını ortaya çıkarabilmek için nitel veritoplama yöntemlerinden olan görüşme ve gözleme dayalı elde edilen veriler betimsel olarakanaliz edilmiştir. TRT radyolarının, radyonun görselleştirilmesi sürecindeki yaklaşımını ortayakoymak için TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Bununlabirlikte, TRT radyolarının RDS veri akış sistemleri ve sosyal medya hesapları incelenmiştir.Araştırma, TRT radyolarının, radyonun görselleştirilmesi sürecindeki uygulamalara mesafelidurduğunu, radyonun görünmez bir ortam olarak kalması gerektiği yaklaşımını ortayakoymuştur.