RÛMÎ’NİN ŞÎRÎN Ü ŞÎRÛYE’Sİ (ŞÎRÎN Ü PERVÎZ) (METİN - SÖZLÜK - DİZİN)


KORKMAZ F. , DOĞAN E.

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2009
  • Publisher: T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  • City: Ankara

Abstract

In this study we prepared a text from 16th century that has written by Rumi. This text is the completion of Şeyhi’s Husrev ü Şirin. We translated the text with transcription alphabet and we gave the meanings of words that passed in the text.Also a gramatical explanation abaut text had given in the study.

Bu çalışmada, 16. yüzyılda Rûmî (Ergeneli Kâtip Davud) tarafından yazılmış olan ve Şeyhî’nin Husrev ü Şirin adlı meşhur mesnevisinin yarım kalmış son kısmını tamamlayan eserini yayına hazırladık. Önce metni transkripsiyon alfabesi ile verdik, daha sonra metnin sözlük ve dizinini oluşturduk.