Küçükçekmece ve Büyükçekmece Lagünlerinin Jeofizik ve Jeolojik Veriler Yardımıyla İncelenmesi


TUR H. , AYSAL N. , İcik C. E. , Koral H.

The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.58-61

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.58-61

Özet

Bu çalışmada, Marmara Denizi kuzey kıyısında yer alan iki lagünün (Küçükçekmece ve Büyükçekmece lagünleri)

jeolojik evrimleri araştırılmıştır. Söz konusu lagünlerin jeolojik evrimleri hakkında, lagünlerin içinden elde edilen veriler

kullanılarak henüz bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Lagünlerin evrimlerinin anlaşılması ayrıca, İstanbul Şehri’nin üzerinde

yer aldığı kara alanının jeolojik evriminin öğrenilmesine ve bu bölgede şehirleşme açısından risk oluşturan yerbilimsel

kaynaklı problemlerin çözülmesine de önemli bir veri katkısı sağlayacaktır. Bu çalışmada Küçükçekmece ve Büyükçekmece

lagünlerinin evrimleri, lagünlerin içinden ve Marmara Denizi şelfi üzerindeki çıkışlarından toplanan yüksek çözünürlüklü

sismik veriler kullanılarak incelenmiştir. Bunun dışında ayrıca, sismik veriler ile lagünlerin çevre alanlarının morfolojilerinin

karşılaştırılması amacıyla jeomorfolojik incelemeler de gerçekleştirilmiştir.

This study subjects to investigate of the geological evolutions of two lagoons, Küçükçekmece and

Büyükçekmece lagoons, locating at the northern edge of the Marmara Sea. Geological evolutions of the lagoons have not

been yet studied using data from lagoons’ themselves. Understanding the evolutions of these lagoons also provides very

valuable information about the geological evolution of the northern terrestrial area, which Istanbul City locates, and it is also

important for solving the problems for urbanization arose by geological risks in the area. In this study, evolutionary stages of

the Küçükçekmece and Büyükçekmece lagoons investigated using high-resolution seismic data from inside of the lagoons

and from the mouths of the lagoons on the northern shelf of the Marmara Sea. Morphological investigations have also been

performed to compare the seismic data with the morphology of the surrounding areas of the lagoons.