Çanakkale Boğazı kanalının gravite ve manyetik yöntemlerle araştırılması, Gravity and magnetic investigations along the channel of the Strait of Çanakkale


Adatepe F., Demirel S., Hisarlı M., Çağatay N., ALPAR Ş. B.

Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları, TÜBİTAK-MTA-ÜNİVERSİTE, Workshop V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 1999, pp.109-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109-112