Bir Köpeğin İdrar Yolu İnfeksiyonunda Saptanan Acinetobacter baumannii ve Streptococcus canis


DİREN SIĞIRCI B., KOENHEMSİ L., GÖNÜL R., UYSAL A., ÖZGÜR N. Y.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.38, no.1, pp.73-78, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Nosocomial infections represent a major problem in human hospitals but have not attracted much attention until recently in veterinary medicine. A 1-year-old Kangal presented with blood in urea referred to Istanbul University Veterinary Faculty Internal Medicine Department. Urinary tract infection caused by Acinetobacter baumannii and Streptococcus canis was diagnosed according to both clinical and bacteriological examinations. This case report was prepared to remind Acinetocbacter spp. which is seen in veterinary medicine recently in urinary tract infections.

 

Nozokomiyal infeksiyonlar insan hastanelerinin ana problemlerinden birini oluşturmasına rağmen, son döneme kadar veteriner hekimliğinde fazla dikkat edilmemiştir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na 1 yaşlı Kangal ırkı köpek idrar yapmada zorlanma ve idrarda kan bulunması şikayetleri ile getirildi. Yapılan klinik muayene, kan, idrar tahlilleri ve idrardan yapılan bakteriyolojik kültür sonucunda Acinetobacter baumannii ve Streptococcus canis’in neden olduğu idrar yolu infeksiyonu teşhisi konuldu. Bu olgu sunumunun amacı, son dönemde veteriner hekimliğinde de görülmeye başlayan asinetobakterlerin idrar yolu infeksiyonlarında göz önünde tutulmasını sağlamaktır.