Açık kalp cerrahisinde, düşük doz sistemik heparinizasyon ve heparin kaplı kardiyopulmoner bypass sistemlerinin kullanılmasının postoperatif dönemde kreatinin, BUN nötrofil ve vücut ısısı düzeylerine etkileri. (Effects of Low-dose systemic heparinization and heparin coated cardiopulmonary bypass systems use in open heart operation on postoperiative on BUN, creatinin, neutrophil and body temperature levels


Creative Commons License

Yiğit R., Uslu A. , Güden M.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 26. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2000, ss.103

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.103