Saros Körfezi İle Gökçeada civarının Gravite ve manyetik anomali haritalarının dalgacık yaklaşımı ile yorumu


ALBORA A. M., UÇAN O. M., Hisarlı Z. M.

Türk Deniz Araştırma Vakfı, TUDAV, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 August 2001, pp.23-36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-36
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper,  wavelet approach has been applied to gravity and magnetic anomalies of Saros Bay and Gokceada region. Wavelet is an image process technique which is used          commonly in electronics.  We have evaluated the geological evoltion of Saros Bay using this technique.  In the North of the region, there lies Saros graben.  In the south-east of this graben, there is Ganos fault and Anafartalar inverse fault.  In the north-west side, there is a lateral, eastward directed fault which results Enes graben.  In the south of the region, there is Gokceada island which is the greatest of Turkey.  It is composed of volcanic rocks 20 km far away Gelibolu.  We have modelled this region by using wavelet approach to gravity and magnetic anomalies.

Bu makalede, Saros Körfezi ile Gökçeada bölgesinin gravite ve manyetik anomali haritalarına dalgacık yöntemi uygulanmıştır. Dalgacık yöntemi fititreleme yöntemi olarak Elektronik ve Jeofizik mühendisliğinde sıkça kullanılan bir tekniktir. Bu teknik kullanılarak bu bölgenin jeolojik evrimi ortaya çıkartılması sağlanmıştır. Bölgenin kuzeyinde Saros Grabeni yer alır. Bu Grabenin Güney-Doğu kenarını, sağ yönlü yanal atımlı Ganos fayı ile bunun biraz doğusundaki Anafartalar ters fayı oluşturur. Grabenin Kuzey-Batı kenarını ise sağ yönlü yanal atımlı bir fay belirler ve bu fayın neden olduğu Enez Grabeni oluşmuştur. Bölgenin Güney tarafında Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada bulunmaktadır. Gelibolu’ya 20 km uzaklıktaki bu ada volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bu bölgenin Gravite ve Manyetik anomali haritalarına dalgacık yöntemi uygulayarak jeolojik yapı modellenmiştir.