ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF COACHES AND MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS


TÜRKSOY A., Şahin S., ALTINCI E. E., Özgül Ö.

PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCIENCES, vol.4, no.1, pp.77-90, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCIENCES
  • Page Numbers: pp.77-90
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to identify the personality characteristics and sources of stress of coaches and managers working in football clubs in istanbul and to reveal such personality characteristics which have impact on the sources of stress. In total, 75 people including 52 men and 23 women who work as coaches (55) and managers (20) in football clubs participated in the research. Eysenck Personality Inventory was used to identify the personality characteristics of managers and the Stress Scale (Garipoğlu) to determine the sources of stress. Descriptive statistics, correlation and regression analyses were used in the data analysis. As a result of the findings obtained, it was determined that the managers are extrovert in terms of their personality characteristics and the most visible source of stress was found to be "the stress they have with their colleagues." A significant correlation was observed between the sources of stress and the personality characteristics (p<0.05). It was found that the stress levels of the sport managers are affected by their personality characteristics and sub-dimensions of pseudo personality and neuroticism have an apparent effect on the stress levels of the participating managers. It is considered that the results obtained will contribute to the methods to overcome the stress and shed light on the efforts to build the team spirit that underlies the sportive achievements.

 ve stres kaynakları üzerinde etkili olan kişilik özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmaya futbol kulüplerinde antrenör (55) ve yönetici (20) olarak çalışan 52'si erkek ve 23'ü bayan toplam 75 kişi katılmıştır. Katılımcıların kişilik özelliklerinin tespiti için Eysenck Kişilik Envanteri, stres kaynaklarını belirleyebilmek için Stres Ölçeği (Garipoğlu) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda örneklemi oluşturan bireylerin dışa dönük kişilik yapısına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcılarda strese yol açan etmenlerin başında iş arkadaşları gelmektedir. Stres kaynakları ile kişilik özelliği arasında anlamlı bir korelasyon gözlemlenmiştir (p<0.05). Antrenör ve yöneticilerin sahip olduğu kişilik özelliğine göre stres düzeylerinin etkilendiği, nörotisizm ve yalan kişilik alt boyutlarının, araştırmaya katılan bireylerin stres düzeyleri üzerinde belirgin bir şekilde etkili olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların antrenör ve yöneticilerin stresle başa çıkma yöntemlerine katkı sağlayacağı, sportif başarının temelini oluşturan ekip ruhunu oluşturma çabalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.