STERİL PİYÜRİLİ KADINLARDA UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

SARSAR K., AYDIN M. D.

ANKEM Dergisi, vol.24, no.2, pp.82-85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: ANKEM Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, SportDiscus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-85
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis are generally localized on the surface of urogenital tract mucosa and are associated with several diseases of urogenital tract. In our study the frequency of U.urealyticum and M.hominis were investigated by culture and PCR method in urine samples of 60 women with suspected urinary system infection whom steril pyuria was detected and 40 healthy women. U.urealyticum and M.hominis was detected at the rates of 50 % and 6.6 % in the group with steril piyuria and at the rates of 32.5 % and 5 % in control group. Although no statistically significant difference was found between the patients and control group for both bacteria, for the reason that U.urealyticum was found higher in the group with steril pyuria than in control group and minor changes in the groups can influence the results, it is advised that studying with more samples will yield more reliable results.

Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum genellikle ürogenital sistemin yüzey mukozalarında bulunur ve ürogenital sistemin çeşitli hastalıkları ile ilişkilidirler. Çalışmamızda üriner sistem infeksiyonu şüphesi olan ve steril piyürisini tespit ettiğimiz 60 kadın ve sağlıklı 40 kadından topladığımız idrar örneklerinde kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle M.hominis ve U.urealyticum’un sıklığı araştırılmıştır. Steril piyürili grupta U.urealyticum’a % 50, M.hominis’e % 6.6 oranında, sağlıklı grupta ise U.urealyticum’a % 32.5, M.hominis’e % 5 oranında rastlanmıştır. Her iki bakteri için hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak fark saptanmamış olmasına rağmen U.urealyticum’un steril piyürili grupta sağlıklı gruptan daha yüksek oranda saptanmış olması ve gruplardaki küçük değişikliklerin sonucu etkileyeceği görüldüğünden daha fazla örnek ile çalışılmasının daha sağlıklı sonuç vereceği önerilmektedir.