Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde İş Kazaları Riskleri ve Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma


TANRIVERDİ H. , AKOVA O. , LATİFOĞLU N. T.

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, cilt.3, ss.234-260, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.234-260

Özet

Bu çalışma hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin nitelikleri (fiziksel şartları, standart uygulamaları, çalışanların nitelikleri ve koruyucu kullanma durumu) ile işe bağlı nedenler ve riskler, çalışana bağlı nedenler ve riskler arasında ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket 2010 yılı Ocak ayında İstanbul da 3 kamu, 3 özel hastanenin yeni doğan yoğun bakımlarında çalışan 105 hemşireye uygulanmıştır. Anket yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin nitelikleri ile işe bağlı nedenler ve riskler ve çalışana bağlı nedenler ve risklere yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan regresyon analizinde literatürde birçok çalışmada bulgulanmış hipotezlerin bu çalışmada anlamlı çıkmadığı görülmektedir. İlişki saptanan alt boyutlar işyerlerinde fiziksel ortamların iyileştirilmesi, çalışanların niteliklerinin iyileştirilmesi ve standart uygulamaların işe bağlı nedenler ve iş risklerini arttırdığını göstermektedir. Araştırmadan çıkan sonuca göre; yöneticilerin fiziksel ortamın iyileştirilmesi, standart uygulamaların yaygınlaştırılması ve çalışanların niteliklerinin arttırılmasının yanında diğer örgütsel faktörleri de göz önünde bulundurması gerekmektedir

This study aims to demonstrate the relationship between the qualifications of neonatal intensive care units of hospitals (physical conditions, standard applications, employee qualifications and use of personal protective equipment) and work related causes and risks, employee related causes and risks when occupational accidents occur. Accordingly, a survey was prepared and was made among 105 nurses working in 3 public and 3 private hospital's neonatal intensive care units, in the January of 2010. The survey consists of questions about the qualifications of neonatal intensive care units, work related causes and risks, and employee related causes and risks. From the regression analysis conducted, it has been found that confirmed hypotheses in several studies in the literature were not significant in this study. The sub-dimensions in which relationships has been found show that the improvement of the physical environment in workplace, the improvement of the employee qualifications and standard applications can reduce the rate of occupational accidents. According to the results of this study management should take care of the organizational factors besides to improvement of the physical environment in workplace, the improvement of the employee qualifications and standard applications.