Fabrication of porous material from milling scraps


BEKÖZ N., YELTEN A.

16th International Metallurgy&Materials Congress (IMMC 2012), İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.863-868

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.863-868
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The usage of the recycled machining chips instead of steel powders to produce porous material provides a significant decrease in the raw material consumption and therefore manufacturing cost. In this study, porous steel materials were produced by powder metallurgy technique. For this purpose, SAE 1040 steel milling scraps with different mean chip sizes were firstly cleaned and then mixed with hot paraffin wax solution which was used as a binder. This mixture was compacted into cylindrical form of 10 mm in both height and diameter under 300 MPa pressure and then these green specimens were sintered at 1130 °C for 30 minutes under cracked ammonia atmosphere. The effect of the chip size on the mechanical properties of the sintered samples was evaluated from the characterization studies. Pore morphologies of the samples replicated the initial morphology properties of the chips. Results obtained from the compression tests were discussed in the light of the pore morphology of the samples.

Çelik tozları yerine freze talaşlarının geri dönüşümlü olarak kullanılması ile gözenekli malzeme üretimi, hammadde tüketiminde ve dolayısıyla üretim maliyetinde kayda değer bir düşüş sağlamaktadır. Bu çalışmada, gözenekli çelik malzemeler toz metalurjisi tekniği ile üretilmiştir. Söz konusu amaç için; farklı boyutlardaki SAE 1040 çelik hurdaları öncelikle, temizlenmiştir ve daha sonra bağlayıcı malzeme olarak kullanılan sıcak parafin çözeltisi ile karıştırılmıştır. Karışım, 300 MPa basınç altında, çapı ve yüksekliği 10 mm olan ham numuneler elde edilecek şekilde preslenmiş ve 1130 °C’de parçalanmış amonyak atmosferi altında 30 dakika boyunca sinterlenmiştir. Talaş boyutunun sinterlenmiş numunelerin mekanik özellikleri üzerindeki etkileri yapılan karakterizasyon çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Üretilen numunelerin gözenek morfolojisi, talaşların başlangıçtaki morfolojik özelliklerini yansıtmaktadır. Basma testlerinden alınan sonuçlar, numunelerin gözenek morfolojileri göz önünde bulundurularak irdelenmiştir.