Sanayi 4.0 Uygulamaları Çerçevesinde Teknolojik İşsizliğin İstihdama Etkileri ve Türkiye Örneği


Creative Commons License

ÇETİN M. , Yılmaz G.

MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE 2017, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.10

  • Cilt numarası: 1
  • Sayfa Sayıları: ss.10

Özet

Sanayi 4.0 Uygulamaları Çerçevesinde Teknolojik İşsizliğin İstihdama Etkileri ve Türkiye Örneği

 

Sanayi 4.0; bilgi-iletişim teknolojileri ile makinelerin ve üretim zincirindeki tüm unsurların birbirine bağlı, iletişim içerisinde, bir anlama birbirleriyle konuşarak çalıştığı bir üretim modelini tanımlamaktadır.

 

Sanayi 4.0 uygulamaları, bilgi-iletişim çağında bir yandan insan gücünü daha büyük bir oranda robotlarla ikame edip, üretimde verim artışına yol açarken, diğer yandan da çağa uygun donanımı olmayan iş gücünü de iş gücü piyasasından dışlayarak işsizlik ve buna bağlı mikro ölçekten makro ölçeğe bir çok sorunu açığa çıkartmaktadır.

 

Bu çerçevede Türkiye’nin Sanayi 4.0 uygulamalarına ne kadar yakınsadığı, iş gücü piyasasının bu uygulamaların talep ettiği emek arzını ne ölçüde karşılayabileceği, Türkiye’nin küresel rekabetçiliği açısından önemli bir sorun olarak durmaktadır.

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi Gonca Yılmaz (İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu-goyilmaz@gelisim.edu.tr)

Yard. Doç. Dr. Murat Çetin (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi- mcetin@istanbul.edu.tr)