Veraset Ve İntikal Vergisinde Gecikme Faizi: Gecikme Faizinde Kusur Meselesi


Rençber A.

Vergi Dünyası Dergisi, no.471, pp.58-66, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Vergi Dünyası Dergisi
  • Page Numbers: pp.58-66

Abstract

Veraset ve İntikal Vergisi Türkiye’deki önemli servet vergilerinden biridir. 7338 sayılı Kanun’la 1959 yılından beri yürürlükte olan bu vergi gerçek ve tüzel kişiler arasında veraseten veya ivazsız surette gerçekleşen intikalleri konu almaktadır. Bu vergideki en temel sorunlardan bir tanesi kanunun öngörmüş olduğu ikili tarhiyat yöntemi nedeniyle, mükelleflerin hiçbir kusurlarının olmadığı durumlarda dahi gecikme faizi ödemek zorunda kalıyor olmasıdır. Bu makalede de öncelikle Veraset ve İntikal Vergisi’ndeki tarhiyat yöntemi incelenecek ardından da kanun uyarınca yapılan ek tarhiyatlar nedeniyle gecikme faizi alınıp alınamayacağı değerlendirilecektir.