The Role of Translator’s Information Technologies Competence in International Dialogue


CANIM S.

International Translation Colloquium: Translation in All Its Aspects with Focus on International Dialogue, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.1-2

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi çeviri dünyasında da önemli değişimlere neden olmuştur. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve bu gelişmenin beraberinde getirdiği küreselleşmeyle birlikte uluslararası iletişimde gözlenen artış, yoğunlaşan uluslararası rekabet ve ürünlerle ilgili katı hukuki düzenlemeler çeviriye duyulan ihtiyacın hızla artmasına neden olmuştur (Austermühl, 2001:4). Çeviri sayesinde dil, farklı dilleri konuşan taraflar arasındaki iletişim durumlarında bir engel olmaktan çıkmıştır. Dahası çevirmen kültürler arasında arabuluculuk yaparak kültür engelini de aşmaktadır (Hatim and Mason, 1990; Katan, 1999; Snell-Hornby, 1992). Bir başka deyişle, çevirmen farklı kültürler arasında bilgi alışverişini sağlayarak önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu nedenle, çevirmenin dil ve konu edincinin yanı sıra kültür edincine de sahip olması beklenmektedir. Günümüzün piyasa koşulları dikkate alındığında, çeviri edinci tanımına bir başka bileşenin daha eklenmesi gerekmektedir. Yaşadığımız bilgi çağında, uluslararası diyalogda kültürel arabulucu olarak etkin rol almak için bilgi teknolojileri edincine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde verilen Çeviride Bilgi Teknolojileri dersinin, çevirmenin uluslararası diyalogda etkin rol almasını sağlayan bilgi teknolojileri edincini geliştirmesindeki rolünü tartışmaktır.