Marmara Denizi’nin Oluşumu ve Marmara Denizi’ndeki Aktif Faylar


TUR H., ECEVITOGLU B.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.1, pp.91-105, 2000 (Peer-Reviewed Journal)