1868 Tarihli Bir Bayındırlık Lâyihası:Konya-Silifke Yolunun Şoseye Çevrilmesi ve Bölgedeki Zeytin Ormanlarını Islah Projesi.


BALCI E.

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.107-145, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Türk Dünyası Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.107-145

Özet

  1868 Tarihli Bayındırlık Lâyihası, Sultan Abdülaziz devrinde bayındırlık alanında başlatılan çabalara yönelik hazırlanmış bir tarihi rapordur. Önemli bir Anadolu şehri olan Konya'nın iktisadi açıdan kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla en kısa mesafeden bir şose yolla Akdeniz'e bağlanmasının fizibilite etüdünü yapmak üzere iki mühendis görevlendirilmiştir. Mühendislerin hazırlamış olduğu 1868 tarihli rapor, Konya-Silifke-Taşucu limanı arasındaki yolun şoseye çevrilmesi ve bu güzergah üzerinde bulunan yerleşim yerleri ve arazilerin iktisadi açıdan mevcut durumuyla,gelecekteki potansiyelini  ve yeni yolun katkısını ortaya koymaktadır. 

      Raporda, güzergah boyunca yerleşim yerleri, demografik yapı, sosyal yapı (Aşiretler ve Feodal sistem bakiyeleri), zirai üretim ve potansiyel üretim sahaları, aşiretlerin ellerindeki hayvan sayıları,bölgedeki su imkanları, göl-baraj-gölet inşasına uygun yerler, yol inşaasına gerekli olan malzemenin tedariki açısından bölgenin potansiyeli, endüstriyel üretim ve pazarlama açısından zeytin ve sair cins ağaçların bulunduğu ormanlar ve bunların ıslahı çareleri vb. ortaya konulmuştur.