Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme


Koç A.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
  • City: Konya
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Ölçme işlemi farklılıkları ortaya çıkarmak için uygulanır. Bireylerin veya nesnelerin farklı özellikler taşıması bu özelliklerin ölçülmesini gerekli kılmıştır. Fakat ölçmenin konusu olan özelliklerin birden fazla yöntem, teknik ve araçla ölçülmesi mümkündür. Hangi özelliğin hangi yöntem, teknik ve araçla ölçülmesi gerektiği ise şartlara bağlı olarak değişmektedir. Özellikle eğitim ve öğretimde doğru kararları verebilmek için mevcut durumu doğru yansıtabilecek ölçme tekniğinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Ölçme tekniğinin seçiminde; kullanılacak tekniğin, öğretim hedefine uygun olması, öğrencinin öğrenmesini desteklemesi, öğrenci grubunun seviyesine uygun olması ve bireysel farklılıklara duyarlı olması dikkate alınması gereken hususlardır. Bu bağlamda alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini geliştirmenin amacı, geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri için alternatif oluşturarak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını çeşitlendirmek, niteliklerini arttırmak ve eğitimde daha isabetli kararlara dayanak sağlamaktır. Elinizdeki kitap, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin din öğretiminde uygulanması hakkında teorik bir çerçeve çizmekte, bu tekniklerin üstünlüklerini ve sınırlılıklarını din öğretimi açısından tartışmaktadır. Ayrıca kitapta her bir tekniğin uygulama modellerine de yer verilerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden örnekler sunulmaktadır.