Antik Yazarlarda Savaşçı Bir Pers Kadını: Rhodogune


ERTEN E.

Kadın Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.30-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kadın Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.30-54
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

There are some information found in the ancient sources, concerning some noble women from Persian royal family, with the name Rhodogune. The most important of them are the names such as Aiskhines, Appianos, Dion Khrysostomos, Hieronymus, Iustinus, Philostratos, Plutarkhos, Suda and Valerius Maximus. This contribution aims to compare the information on Rhodogune mostly given by Anonymus Mulieribus and Polyainos with that of other authors; thus interpret the place of this warrior queen within the historical context. In this regard, a new perspective will be suggested by analyzing the information on Rhodogune, which is very limited. At this point one should question whether a trauma that the Persians had suffered before could affect and shape the history of Rhodogune, or not. On the other hand the question about who Rhodogune is remains unanswered for now. Because there is no guiding information about the time she lived, her place and position in the Persian palace, personal relationships, family life, relatives, other events she involved in, or any other talents or activities. Yet Rhodogune is seen as rather a strong woman with self-confidence who does not abstain her gender in the patriarchal Persian society. Rhodogune is in a contradiction with Atossa, another Persian queen, because of this profile.

Antik yazarlarda Pers kraliyet ailesine mensup olan Rhodogune adını taşıyan soylu kadınlara dair bazı bilgiler yer almaktadır. Bu kaynakların başında Aiskhines, Appianos, Dion Khrysostomos, Hieronymus, Iustinus, Philostratos, Plutarkhos, Suda ve Valerius Maximus gibi isimler gelmektedir. Çalışmamızda özellikle Anonymus Mulieribus ve Polyainos tarafından Rhodogune hakkında verilen bilgiler diğer yazarlarla karşılaştırılacak ve bu kraliçenin tarihsel boyuttaki yeri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda antik yazarların Rhodogune hakkında verdikleri oldukça kısıtlı bilgiler analiz edilerek yeni bir perspektifle sunulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada Perslerin daha önce yaşadıkları büyük bir travmanın Rhodogune hakkındaki hikâyelerin oluşmasında etkili olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Diğer yandan Rhodogune’nin tarihsel boyutta kim olduğu sorusu ise şimdilik yanıtsız kalmaktadır. Çünkü bu kadının yaşadığı dönem, Pers sarayındaki yeri ve konumu, kişisel ilişkileri, aile hayatı, akrabaları, karıştığı diğer olaylar veya varsa başka yetenekleri ya da faaliyetleri hakkında hiçbir aydınlatıcı bilgi yoktur. Ancak Rhodogune ataerkil Pers toplumunda cinsiyetinden çekinmeyen tersine güçlü ve öz güvene sahip bir kadın olarak görünmektedir. Rhodogune bu profiliyle Pers kraliçesi Atossa ile tam bir tezat sergilemektedir.