Duanız Olmasaydı - Kur'an ve Hadislerde Dua


BULADI K.

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Kayıhan Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitapta, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen Peygamberlerin, meleklerin, mü’minlerin yaptıkları dualar ele alınmıştır. Mü’minin kulluk hayatında önemli yer tutan ve birer dua cümlesi sayılan “besmele” ve “istiâze” üzerinde durulmuş, duanın önemine işaret edilmiştir. Kur’ân ve sünnette duanın şartları, âdabı, müstecab dualar, duanın kabulüne engel olan şeyler, icabet vakitleri üzerinde durulmuştur.

Bu çalışmada, duanın Arapça olması ya da belirli sözcüklerle yapılmasının gerekli olmadığına özellikle vurgu yapılmasının yanında, Allah Teâlâ’nın seçtiği ve dünyaya medeniyet getiren peygamberlerin lafızlarıyla yalvarmanın ve yakarmanın önemine dikkat çekilmiştir. En yüce makama halimizi arz ederken O’nun risâletle görevlendirdiği has kullarının yaptığı müracaatla Allah’a tazarruda bulunmanın daha isabetli olacağına temas edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Hz. Peygamber’in çeşitli vesilelerle yaptığı duaların, mü’minler için güzel bir numune olduğuna değinilmiştir. Diğer yandan, din hizmeti alanında görev alacaklara özelliklere öğrencilere ve din hizmeti verenlere, rehberlik etme maksadıyla çeşitli dua örnekleri sunulmuştur.