JAPON RUHUNDA BAHÇE YARATMAK


ÇINAR ALTINÇEKİÇ H. S.

kastamonu orman fakültesi, vol.16, no.2, pp.485-496, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : kastamonu orman fakültesi
  • Page Numbers: pp.485-496

Abstract

One of the many elements that nations reflect their characteristics are gardens. In this context, by looking at their gardens, it is possible to comprehend how a nation accepts or conquers and interprets the nature. Japan is among, if not the most, developed countries while preserving its national and religious values as well as its unique social and cultural structure. Beauty of the Japanese arts is not to be announced, but to be lived and shared. The basic principle in creating a Japanese garden is to harmonize sensations and beauties of one’s own soul with unique beauties of nature and adapt them to a garden. With this idea Japanese garden culture has a distinctive importance today. It is necessary to truly comprehend its design principles and the Japanese spirit itself in order to recognize the Japanese garden culture in a better way.

Ulusların kendi kültürlerini yansıttıkları birçok öğeden biri de bahçeleridir. Bu bağlamda, bahçelerine bakarak bir milletin tabiatı nasıl kabullendiğini veya onu nasıl fethettiğini ve yorumladığını anlamak mümkündür.

Japonya, milli ve dini değerlerini koruyarak, kendine has sosyal ve kültürel yapısı ile gelişmiş ülkeler arasında en ön saflarda yer almaktadır. Japon sanatlarının güzelliği, duyurulmak için değil, yaşanmak ve paylaşılmak içindir. Japon bahçesi yaratmadaki temel ilke, kendi ruhundaki duygu ve güzellikleri doğanın eşsiz güzellikleri ile bütünleştirip bahçeye uyarlama fikridir. Bu fikir ile Japon bahçe kültürü günümüzde de ayrı bir öneme sahiptir.  Japon bahçe kültürünü daha iyi algılayabilmek için tasarım prensiplerini ve onun ruhunu iyi kavramak gerekmektedir.