The Effects of Cooperation Between Internal and External stakeholders in R&D Projects on Perceived Success


Altuğ S. N., Ekici O.

Istanbul Management Journal, no.92, pp.83-115, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Istanbul Management Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.83-115
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Successfully transforming R&D investments into added value is important for increasing the competitiveness of a developing country with limited resources. However, due to the high uncertainty and complexity involved in R&D, even defining success can be controversial. The motivation of this study is to clarify what success in R&D means and then to examine the effect of R&D collaborations, because R&D often involves complex and highly uncertain tasks that require different expertise in order to work together. Semi-structured face-to-face interviews were conducted with 13 R&D experts in order to explore the perceptions and experiences of senior managers and project teams with regard to success and collaborations. Some of the findings obtained from the qualitative analysis are as follows: Besides the concrete outputs determined by the project objectives and factors such as creating knowledge and a culture of cooperation, an R&D project is perceived as successful if it triggers new projects in the future; also, deviations from the budget or timeframe are usually expected. Collaborations are beneficial for projects carried out with a minimum number of partners whose duties are clearly defined and who have complementary competencies. The complexity increases when extra partners are involved in a project and when large differences occur at the level of the parties’ commitment or goals.

Ar-Ge yatırımlarının katma değere dönüşmesi; sınırlı kaynaklara sahip, gelişmekte olan bir ülkenin rekabet gücünü artırmak için önemlidir. Bu ise, başarılı Ar-Ge projeleri yoluyla gerçekleşmektedir. Fakat Ar-Ge projelerinin içerdiği yüksek belirsizlik ve karmaşıklık nedeniyle, çoğu zaman Ar-Ge başarısının ne olduğu dahi tartışmalı olabilmektedir. Bu çalışmada, Ar-Ge projelerinin başarısı netleştirildikten sonra, bunda iş birliklerinin etkisinin incelenmesi motivasyonuyla hareket edilmiştir. Çünkü bu projelerde, genellikle zorluk derecesi yüksek ve farklı uzmanlıkların bir araya gelerek birlikte çalışmasını gerektiren görevler bulunduğundan, iş birliklerinin başarıyı etkilemesi beklenebilir. Yoğunlukla TÜBİTAK projelerinde görev almış ve Ar-Ge’de 15 yılın üzerinde tecrübesi olan 13 kişi ile yapılan yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle, üst yönetici ve proje ekiplerinin “Ar-Ge projesi başarısı” ve “Ar-Ge iş birlikleri” konularındaki algılarını ve deneyimlerini keşfetmek amaçlanmıştır. Nitel analiz sonucunda elde edilen bazı bulgular şu doğrultuda olmuştur: Ar-Ge projelerinin başarısında, proje hedefleriyle belirlenen somut çıktıların yanı sıra; insan kaynağı yetiştirme, bilgi birikimi ve iş birliği kültürü oluşturma gibi unsurlar, yeni projelerin tetiklenmesini kolaylaştırmakta ve proje, geleceğe katkısıyla başarılı olarak algılanmaktadır. Bütçe veya süreden sapma ise, Ar-Ge projelerinde beklenen durumlardır. Ar-Ge’de iş birlikleri, yetkinliklerin birbirini tamamlamasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, görevleri net olarak belirlenen minimum sayıda ortak ile yürütülen projelerde fayda sağlamaktadır. Projede fazladan ortakların bulunması, tarafların taahhüt seviyesinde ya da hedeflerinde büyük farklılıklar olması veya yetkinliklerinin çakışması durumunda Ar-Ge iş birliklerinin karmaşıklık seviyesi artmaktadır.