Onomastiçeskij landşaft Stambula: Strukturno-semantiçeskiye osobennosti turetskih oykodomonimov


KLIMKINA O.

in: Turkskaya onomastika ot istokov do sovremennosti, Galiulilna G.R. , Editor, Kazanskogo Universiteta, Kazan, pp.120-126, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Kazanskogo Universiteta
  • City: Kazan
  • Page Numbers: pp.120-126
  • Editors: Galiulilna G.R. , Editor