Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), vol.9, no.1, pp.107-132, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünya ekonomisi son yıllarda bir duraklama dönemine girmiştir. Hatta bu durgunluk ticaret savaşlarına bile neden olurken, uluslararası ekonomik ilişkileri de sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Görülen odur ki, dünya ekonomisinde teknoloji geliştirme hızı son yıllarda yavaşlarken, ekonomik aktivitelerde de yavaşlamalar ortaya çıkmıştır. Aslında bu duraklama, dünya ekonomisinin 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile başlayan süreçte gösterdiği gelişme düşünüldüğünde, normal karşılanması gerekir. Çünkü dünya ekonomisi açısından 1947 sonrası dönem hızlı bir büyümenin ve büyük ekonomik yapı değişimlerinin yaşandığı bir dönemdir. İşte bu noktada, bu makalede, dünya ekonomisinin II. Dünya savaşı sonrasında sergilediği bu gelişim süreci ve bu gelişim sürecinde bir kısım ülkelerin neden geride kaldıkları ve bir kısım ekonomilerin de neden ileri bir gelişme aşamasına taşınabildikleri incelenecektir. Bu süreç esasen günümüzün uluslararası piyasalarında var olan rekabetin nelerden beslendiğini de ortaya koymaktadır. 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile birlikte, ortaya çıkan değişim sürecinde, dünya ekonomisinde ürünler ve üretim süreçleri değişirken, piyasalarda rekabetin doğası da değişmiştir. Endüstri 4.0 denilen sınai üretimdeki devrimin de itici güçlerini de burada aramak gerekir. Yaşanan bu değişimde iki önemli nokta vardır: Bunlardan birincisi, ürün ve üretimdeki etkinliği boyutuyla önem taşıyan elektronikte, nano-elektroniğe doğru büyük bir değişim yaşanmasıdır. Elektronik burada ekonominin arz karakteristiğini etkileyen teknik değişimin bir biçimi olarak görülmelidir. İkinci nokta ise bu değişimi de etkileme boyutuyla da önemli olan, toplumsal ve üretimsel eğitimin bu süreçte sergilediği gelişimdir. Makalede, bu etkenler üzerine odaklanılmış ve bu etkenlerin ekonomik süreçleri ve dünya ekonomisini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada bir yanda ekonomi ile ilgisi boyutuyla elektronikte değişim ve bu değişimin ekonomi üzerine etkileri saptanmaya çalışılırken, diğer yanda eğitim-beşeri sermaye ilişkisinde değişimin ekonomik gelişme ve uluslararası ticarete etkisi saptanmaya çalışılmıştır