2011/116 esas sayılı dava dosyasına mahkemenizce bilirkişi seçimi sonucunda dosya üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki sonuçlara ve kanaate varılmıştır.


DOBRUCALI A. M.

Istanbul 7.asliye hukuk mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Basıldığı Şehir: İstanbul