2011/116 esas sayılı dava dosyasına mahkemenizce bilirkişi seçimi sonucunda dosya üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki sonuçlara ve kanaate varılmıştır.


DOBRUCALI A. M.

Istanbul 7.asliye hukuk mahkemesi, pp.3, İstanbul, 2011

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2011
  • City: İstanbul