MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİİLİŞKİ: TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİMÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Tanrıverdi H. , Koçaslan G.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.17, ss.248-261, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.248-261

Özet

Bu araştırmanın temel amacı mesleki duygusal bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Bu amaçla Türkiye’deki farklı kamu ve özel kurumlarda çalışan 133 tütün eksperi ve tütün teknolojisi mühendisleri ile ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre tütün eksperleri ve tütün teknolojisi mühendislerinin mesleki duygusal bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılıkları arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Sonuçlar tütün eksperleri ve tütün teknolojisi mühendislerinin çok yüksek düzeyde mesleki duygusal bağlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Mesleki duygusal bağlılık düzeyleri ve örgütsel-kurumsal duygusal bağlılık düzeyleri birbirlerini karşılıklı etkilemektedir. 

Basic aim of this investigation is to find out the relation between professional affective commitment (PAC) and organizational affective commitment (OAC). For this purpose, an empirical study is conducted on 133 tobacco experts (TE) and tobacco technology engineers (TTE) working at different public and private institutions in Turkey. According to the results of this study, it is proved that there is a positive and meaningful relation between PAC and OAC of the TE and TTE. The results show that TE and TTE have very high level of organizational affective commitment. Professional affective commitment levels and organizational-institutional affective commitment levels are mutually influencing each other.