Hırpalanmış çocuk sendromu.


Yeker Y., Danışmend N., BÜYÜKÜNAL S. N. C., ŞENYÜZ O. F., Sehiralti M., Şehiralti V., ...More

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, 1983 (Peer-Reviewed Journal)