MCF-7 Meme Kanseri Hücre Soyunda Türkiye’de Yetişen Morus nigra Meyvesinin Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi


YILMAZ AYDOĞAN H., Raday S.

Other, pp.89, 2015

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2015
  • Page Numbers: pp.89
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Berry fruits are a good source of natural antioxidants such as anthocyanins, ?avonoids, and phenolic acids. They have high antioxidant enzymes and oxygen radical scavenging activities which could be as affective as free radical inhibitors and provide protection against harmful damage.

      Mulberry fruit has three main species; white (Mogus alba), red (Morus rubra) and black (Morus nigra). Antioxidant activities of mulberry species are generally caused by their phenolic compounds, especially anthocyanins.

      Due to the fact that black mulberry has a significant amount of valuable anthocyanin content, it is very likely to have a anticarcinogenic potential impact in the development of cancer. For this purpose, in the our study using the methods of in vitro cell culture, we aimed to investigate the cytotoxic and apoptotic effect of the black mulberry in the human breast cancer cell line.

     İn this study, MCF7 breast cancer cell line was used, which has estrogen receptor-positive breast ER + property that exemplifies the most commonly observed breast cancer. MCF10A normal breast epithelial cell line was used as a control. On these two types of cell line, examining comparative effect of  mulberry extracts on cell viability , we aimed to determine preventive / suppressive effects of mulberry in the breast cancer.

Dutsu  meyveler; antosiyaninler, flavanoidler ve fenolik asitler gibi doğal antioksidanları içeren iyi bir doğal kaynaktırlar. Yüksek antioksidan enzimlerine ve serbest radikal inhibitörleri gibi etkili olabilen  oksijen radikal süpürücü aktiviteye sahiptirler ve zararlı hasarlara karşı koruma sağlarlar.

     Bu meyveler arasında yer alan dut meyvesi; kara dut (Morus nigra), beyaz dut( Morus alba) ve mor dut (Morus rubra) olarak 3 genel türden oluşmaktadır.

İçerdiği önemli miktarda değerli antosiyanin içeriklerinden ötürü kara dutun  kanser gelişimi üzerine potansiyel antikarsinojenik etkileri olması çok muhtemeldir. Bu amaçla çalışmamızda, in vitro hücre kültürü yöntemlerini kullanarak, insan meme kanseri hücre soyunda, kara dutun sitotoksik ve apoptotik etkileri incelenmiştir.

Çalışmamızda kullanılan MCF7 meme kanseri hücre soyu, en yaygın gözlenen meme kanserini örnekleyen östrojen reseptör pozitif  ER+ özelliktedir. Kontrol olarak normal meme epitel hücre soyu olan MCF10A kullanılmıştır. Bu iki tip hücre soyunda karadut ekstraktlarının hücre canlılığı üzerinde karşılaştırmalı etkisi incelenerek, karadutun meme kanserinde olası preventif/ baskılayıcı etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.