Structured Query Language (SQL) and Three-Valued Logic (3VL)


Creative Commons License

Kamer V.

Felsefe Arkivi, no.42, pp.41-47, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Felsefe Arkivi
  • Page Numbers: pp.41-47
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

NULL is a special marker used in structured query language (SQL) to indicate that a data value does not exist in the database. With NULL, SQL implements three logical results, so SQL implementations provide a speacialized three-valued logic (3VL). Properties of SQL’s three-valued logic will be discoursed, and with help of MySQL RDMS (Relational Database Management Syetem) truth tables will be generated.

Keywords: structured query language, SQL, three-valued logic, Stephen Cole Kleene, Jan Łukasiewicz, open-world assumption, closed-world assumption.

NULL, yapılandırılmış sorgu dilinde (SQL: Structured Query Language), veriye ait değerin veritabanında bulunmadığını gösteren özel bir işarettir. NULL, karşılaştırma işlemleri bakımında yapılandırılmış sorgu dilini üç değerli bir mantık üzerine oturtmaktadır. Yapılandırılmış sorgu dilinin (SQL) kullandığı üç değerli mantığın temel özellikleri değerlendirilerek; yapılandırılmış sorgu dili (SQL) için doğruluk tabloları, MySQL isimli ilişkisel veritabanı yönetim sistemine (RDMS: Relational Database Management Syetem) uygulanan sorgulara dayanarak çıkartılacaktır.

Anahtar Kelimeler: yapılandırılmış sorgu dili. SQL, üç değerli mantık, Stephen Cole Kleene, Jan Łukasiewicz, açık-dünya varsayımı, kapalı dünya varsayımı.