ARAŞTIRMA YOLUYLA ETKİ YARATMAK: ANTROPOLOJİK BİLGİ VE UYGULAMA MESELESİ


Creative Commons License

Büyüksaraç G.

Eğitim Bilim Toplum, cilt.17, sa.65, ss.71-91, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eğitim Bilim Toplum
  • Sayfa Sayıları: ss.71-91

Özet

Bu makale, antropolojik bilgi üretim süreçlerinde uygulama meselesini ele alıyor. Uzunca bir süre devlet ve piyasa perspektifleriyle sınırlı olduğu izlenimi veren uygulamalı antropoloji, sistemik sorunlara çözüm arayan değişim odaklı bir disiplin pratiğine dönüşme potansiyeline sahiptir. Makale, genel olarak bu dönüşümün güncel akademik koşullarına odaklanırken, ilk kısımda, erken dönem uygulamalı antropoloji deneyimleri ve bu deneyimler üzerine yürütülen eleştirel tartışmalara göz atmaktadır. Diğer kısımlarda, kültürel eleştiri, aktivist antropoloji ve eylem araştırmaları arasındaki kuramsal ve metodolojik alışveriş ele alınıyor. Tartışmada, ayrıca, topluluk tabanlı, katılımcı yaklaşımlara öncelik veren uygulamalı araştırmacılığın olanakları ve sınırlılıkları, bazı önemli metodolojik ve etik soru(n)lar üzerinden, değerlendiriliyor.

This article discusses the question of application in the processes of anthropological knowledge production. Applied anthropology, for long seemingly limited to state and market perspectives, has the potential to become a change-oriented disciplinary practice seeking solutions to systemic problems. While generally focusing on the current academic conditions of this possible transformation, in the first part I overview the early experiences with applied anthropology and critical debates on these experiences. In the rest of the article I discuss the theoretical and methodological exchanges between cultural critique, activist and action anthropology, and also examine the possibilities and limitations of participatory action research, paying particular attention to major methodological and ethical issues.