İnovasyon Araştırmasında Eğilimler: SSCI Dergileri'nde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi (2013-2015 Dönemi)


KAZAN H. , AVUNDUK Z. B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Günümüzün küresel rekabetçi dünyasında inovasyon, işletmelerin büyümesi ve üstün performans kazanması için anahtar bir strateji haline gelmiştir. İnovasyon yeteneği işletmelere güçlü bir rekabet üstünlüğü sağlamanın yanı sıra hızla küreselleşen çevreye uyum sağlama ve değişime ivme kazandırmanın en iyi yollarından biri olarak addedilebilir. Bu nedenle akademik çevrelerde inovasyon alanındaki araştırmalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma temel olarak; inovasyon araştırmasının gelişimini, değişimini ve zaman içerisindeki eğilimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda inovasyon kavramları, süreçleri ve yöntemlerindeki değişimler ve eğilimleri incelemek üzere 2015 yılı SSCI yayın listesinde başlığında “inovasyon” kelimesi bulunan dergilerde yayımlanan makaleler, araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir.  2015 yılı SSCI yayın listesinde bu ölçütle uyumlu olarak yedi derginin bulunduğu tespit edilmiş ve bu dergilerin tamamı araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. 2013-2015 döneminde araştırma kapsamında yer alan toplam 815 makale incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, inovasyon araştırması, içerik analizi, SSCI dergileri.