Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Dîvân Şairleri Üzerine Bir Inceleme


ÖZTÜRK A.

Tasavvuf Ilmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.15, ss.225-252, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Tasavvuf Ilmî ve Akademik Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.225-252

Özet

Halvetiyye kırkı aşan şubesiyle, başta Anadolu olmak üzere Hindistan’dan Balkanlara, Yemen’den Fas’a kadar geniş bir coğrafyada faaliyette bulunan Türk kökenli bir tarikattır. 
Halvetiyye müntesipleri arasında hayli mutasavvıf şair yetişmiştir. Diğer taraftan özellikle XVI. 
Asırda pek çok dîvan şairinin Halvetiyye şubelerinden birine intisap ettiği görülmektedir. Bu 
makalede, XVI. Yüzyıl dîvân şairleri tarikata intisapları açısından ele alınmaktadır. Bu bağlamda Halvetiyye tarikatı ile ilişkisi olan 33 dîvân şairi tespit edilmiş ve bu şahıslar hakkında biyografik bilgiler verilmiştir. 
Anahtar kavramlar: Tasavvuf, Halvetiyye, Divan şairleri, XVI. Yüzyıl.
A Discussion on 16th Century’s Dîwân Poets Coming from Khalwatiyyah Dervish Order 
Khalwatiyyah is a dervish order coming from Turkish origin, which had been going at blast 
with its branches over forty in Anatolia mostly and in a large geographic section from India to 
Balkans and from Yemen to Morocco. The highly multitudinous Sufi poet had grown among its 
members. On the other hand, it appears that many diwan poets had been members to any 
branches of mentioned dervish order, especially in 16th Century. The 16th Century’s diwan poets are discussed in this article, from viewpoint of their memberships to this dervish order. In 
this context are determined 33 diwan poets whose relations with Khalwatiyya. 
Keywords: Sufism, Khalwatiyyah, Diwan poets, 16th Century.