TÜRK DİN MUSİKİSİNİN 200'Ü


Demirci M.

OTTO, Ankara, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: OTTO
  • City: Ankara
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Doğru bilgiye ulaşmak için doğru ve kolay anlaşılan anahtar kavramlara ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Her bilim dalı kendisini ifade edebilmek için temel birtakım kavramlar kullanır. Bu kavramlar üzerinden sahasına ilişkin kendi bilimsel örgüsünü inşa eder. Yine her bilim dalı kendi terminolojisini ve kavramsal literatürünü vücuda getirerek sözlükler, ansiklopediler ve rehber kitaplar hâlinde kaynak eserlere dönüştürmüştür. Musiki her ne kadar icraya dayalı bir bilim dalı olsa da nazariyat alanında yapılan çalışmalarla geçmişten günümüze etkin bir bilimsel birikime de sahip olmuştur.  Bu birikimin doğru ve sağlıklı bir biçimde günümüze aktarılması için musiki terimlerinin bilinmesi ve doğru anlaşılması büyük önem taşımaktadır.

Türk Din Musikisi alanında yapılan çalışmalara bir katkı olması amacıyla hazırladığımız bu ikinci eser, birtakım anahtar kavramların harmanlanması niteliğindedir. Eserde alfabetik sıralama esas alınmamış, bilinmesi önem arz eden kavramlar kendi içinde pedagojik açıdan sıralamaya tabi tutulmuştur. İlk yüz kavramın incelendiği birinci kitapta yer alan temel kavramlardan belirli sayıda kavrama tekraren bu kitapta yer verilmiştir. Kitap, seviye bakımından, lisans ve lisansüstü eğitim alanına hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Açık bir dil ve kolay anlaşılır cümleler kullanmaya özen gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, belirlenen kavramları hedef kitlenin ihtiyaçları çerçevesinde seçmek suretiyle önem sırasına göre veciz bir şekilde sunmaktır. “İki Yüz Türk Din Musikisi” kavramından oluşan bu çalışmadaki hedef kitle, ilahiyat, İslami ilimler fakültesi öğrencileri ile Türk musikisi Türk din musikisi lisans programı öğrencileridir.

           Bu çalışma, alanın ihtiyaçlarının yanında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin iştirak ettiği alan araştırması da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Teknik olarak kavramlar iki sayfadan oluşmaktadır. Kavramın tanımlandığı ilk sayfalar, yazarın kendi birikiminin ürünü olarak özgün tanımlardan oluşmaktadır. İkici sayfalarda ise literatüre ait kaynaklar kullanılarak kavramlara açıklık getirilmiştir.