THE SPECTROSCOPIC (FT-IR AND RAMAN) AND THEORETICAL STUDIES OF 3-, AND 4-AMINOPHENYLACETIC ACID


AKKAYA Y. , AKYÜZ S.

4th international conference on advanced vibrational spectroscopy (icavs4), Greece, 1 - 04 June 2007, pp.246

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.246

Abstract

 

THE SPECTROSCOPIC (FT-IR AND RAMAN) AND THEORETICAL STUDIES OF 3-, AND 4-AMINOPHENYLACETIC ACID”

Y.Akkaya and S. Akyuz

In this paper the vibrational landscapes of 3-, and 4-aminophenylacetic acid are examined by both spectroscopy and theory. IR and Raman spectroscopic methods are used. Two stable conformers of the monomers were found by DFT (B3LYP/6-31G++(d,p)). The optimisations of the both molecules give non-planar structures as the most stable conformers. Harmonic and anharmonic vibrations of 3-, and 4-aminophenylacetic acid are investigated by density fuctional theory calculations with 6-31G++(d,p) basis set. The assignments are performed on the basis of the total energy distribution (TED) of the vibrational modes, calculated by using Scaled Quantum Mechanics.

The spectroscopic and theoretical results are compared to the corresponding properties for 3-, and 4- aminophenylacetic acid dimers. The anharmonic vibrational wavenumber calculations of the molecules provided a good agreement between the observed and calculated wavenumbers without performing a scaling procedure.

 

THE SPECTROSCOPIC (FT-IR AND RAMAN) AND THEORETICAL STUDIES OF 3-, AND 4-AMINOPHENYLACETIC ACID”

Y.Akkaya and S. Akyuz

Bu makalede 3-, ve 4-aminofenilasetik asit  moleküllerinin titreşim hareketleri spektroskopik ve deneysel yöntemlerle incelenmiştir. Deneysel yöntem olarak IR ve Raman spektroskopik yöntemler kullanılmıştır. DFT (B3LYP/6-31G++(d,p)) yöntemiyle, 3-, ve 4-aminofenilasetik asit  moleküllerinin monomer yapılarının iki kararlı yapıları bulunmuştur. Her iki molekülün optimizasyonu, en kararlı yapı olarak “düzlemsel olmayan” yapıları vermiştir. Bu moleküllerin harmonik ve anharmonik titreşim dalga sayıları “Yoğunluk fonksiyon Teori Hesaplamaları“ ile ve 6-31G++(d,p) baz seti kullanılarak hesaplanmıştır. İşaretlemeler, titreşim modlarının toplam enerji dağılımı göz önüne alınarak yapılmıştır. Titreşim kiplerinin toplam enerji dağılımı “Scaled Quantum Mechanics” yöntemiyle hesaplanmıştır.

                       3-, ve 4-aminofenilasetik asit  moleküllerinin dimer yapılarının özelliklerinin, deneysel ve teorik olarak elde edilen sonuçları karşılaştırılmıştır. Anharmonik titreşim dalga sayılarının hesaplanması, scaling işlemine gerek kalmadan, heaplanmış ve gözlenmiş dalga sayıları arasında güzel bir uyum olduğunu göstermiştir.