Dünya Ekonomisinde Üretimin Yer Değiştirmesi ve Sermaye Krizleri


BALKANLI A. O.

Filliz Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Filliz Kitapevi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

I.BÖLÜM

DÜNYA EKONOMİSİNDE ÜRETİMİN YER DEĞİŞTİRMESİ VE AŞIRI ÜRETİM DURUMU

A- SERBEST TİCARET KURAMLARI

B- DÜNYA EKONOMİSİNDE ÜRETİMİN YER DEĞİŞTİRMESİ SORUNSALI VE TEKNOLOJİ

1. Raymond Vernon: Ürün Devreleri Hipotezi 

2. M.V.Postner: Teknolojik Açık Yaklaşımı 

C- ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE KÜRESEL AKTÖRLÜK 

D- DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE ÜRETİMİN YER DEĞİŞTİRMESİ 

E- POST-FORDİST AŞIRI ÜRETİM DURUMU VE REKABET SORUNU 

II. BÖLÜM

ÜRETİMİN YER DEĞİŞTİRMESİ: ÇİN TOPLUMSAL KAPİTALİZMİ

A- ÇİN’İN EKONOMİ POLİTİK VE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ 

B- ÇİN’DE EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

1- Ekonomik Büyüme ve Dünya Ekonomisi

2- Çin’in Dış ticaretinin Gelişimi ve Dış Ticaret-Büyüme Trend Farklılaşması

3- Çin’in Teknoloji Etkinliği

C- ÇİN’E DÖNÜK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

III. BÖLÜM

POST FORDİST ÜRETİM SÜRECİNDE SERMAYENİN FİNANSALLAŞMASI SORUNU

A- FİNANSAL SERMAYENİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM TRENDİ VE KRİZ YARATICILIĞI 

1- Finansal Sermaye Hareketlerinin Gelişimi

2- Finansla Sermaye Hareketliliği ve Kriz

B- YAKIN DÖNEM FİNANSAL SERMAYE KRİZLERİ

1- 1997 Güneydoğu Asya Krizi

2- 2001 Türkiye Krizi

3- 2008 A.B.D. Gayrimenkul Krizi