Günümüz Latin Amerika Şiiri: Kesişen Yönler, Ayrılan Özellikler


YENER GÖKŞENLİ E.

Mersin Üniversitesi V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar), Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.324-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.324-330
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Contemporary Latin American Poetry: Common Aspects, Different Characteristics

By Spain’s leaving its last colonies in 1898, Latin American Countries gain their freedom after 300 years of oppression and they portray different literary developments up to date. In the beginning they reject most of the things brought by Spanish culture, but after a while they get open to trends like avant-garde, modernism and cubism, coming from Spain and other europian countries. However among twenty Latin American countries some of them get to know lately the new trends in poetry because of wars and political pressures. For example in some Latin American countries like Bolivia and Honduras, wars cause poetry concerning national and social anxieties be written during a long period. Whereas some countries in Latin America are more productive and renovative than others.  In twentieth century, countries like Costa Rica, El Salvador, Honduras and Guatemala are surpassed by the original voices of the poetry rising from countries as Cuba, Chile, Mexico and Nicaragua. Its reason may be seen as the regimes of pressure appeared in Central America that don’t let pass the free narrations in literature and art. Also from socioeconomic perspective it’s a hard work to publish a poetry book in these countries. However against all these imposibilities some poets from Central America could manage to spread their voices all around the world. The aim of this study is to realize a comparative travel through Latin American countries’ poetry and to introduce the leading poets, the last decades’ new and original voices of these twenty Latin American countries.       

 Keywords: Latin american poetry,  avant-garde trends, mexican revolution,  Ruben Dario, Alejandra Pizarnik.

Günümüz Latin Amerika Şiiri:  Kesişen Yönler, Ayrılan Özellikler     

1898 yılında İspanya’nın son kolonilerini terk etmesiyle yaklaşık üç yüzyıl süren bir boyunduruktan kurtulan Latin Amerika ülkeleri o tarihten bu yana farklı edebi gelişimler sergilemişlerdir. Önceleri İspanyol kültürünün aktardığı çoğu şeyi reddederken, bir süre sonra İspanya ve Avrupa’dan gelen avant-garde, modernizm ve kübizm gibi akımlara kapılarını açtıkları gözlenir. Ancak yirmi Latin Amerika ülkesi arasından bazıları savaşlar ve siyasi baskılar yüzünden şiirde yenikçi gelişmelerle oldukça geç tanışır. Örneğin Bolivya ve Honduras gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde savaşlar, sadece ulusal ve toplumsal kaygılara yönelik şiirin uzun yıllar boyunca hüküm sürmesine neden olur. Oysa Latin Amerika’da bazı ülkeler şiir alanında diğerlerine oranla daha üretken ve yenilikçidir. Örneğin Orta Amerika’da yer alan Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Guatemala, XX. yüzyılda çoğu kez Küba, Şili, Meksika ve Nikaragua’dan yükselen şiirin özgün seslerinin gölgesinde kalmıştır. Bunun nedeni Orta Amerika’da ortaya çıkan baskıcı rejimlerin entelektüel ve sanatsal anlamda özgür anlatıma geçit vermemesidir. Sosyoekonomik açıdan ise şiir kitabı yayınlamak bu ülkelerde oldukça zorlu bir uğraştır. Yine de tüm bu olanaksızlıklara karşın Orta Amerika ülkelerinden de bazı şairler seslerini dünya çapında duyurmayı başarır. Bu çalışmayla, Latin Amerika ülkeleri arasında karşılaştırmalı bir şiir yolculuğuna çıkmak ve yirmi Latin Amerika ülkesinin yakın dönemlerdeki önde gelen şairlerini, yeni ve özgün seslerini tanımak amaçlanmaktadır.                   

  Anahtar sözcükler: Latin Amerika şiiri,  avant-garde akımlar, Meksika devrimi, Ruben Dario, Alejandra Pizarnik.