New Planning Approaches for Natural Resources in Urban Areas


BEKDEMİR A. P.

World in Denmark –As Found, Kopenhag, Denmark, 1 - 04 June 2010, vol.1, pp.115-117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kopenhag
  • Country: Denmark
  • Page Numbers: pp.115-117
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

İstanbul is a city with unique natural characteristics, which has completed its metropolisation process by its location, a geographical area with widely influential economic power. Having had a significant importance within the context of globalisation process, İstanbul metropolitan area should gain an identity, which will solve all problems caused by over population, urbanisation, illegal construction, unemployment and industrialisation, and becomes a city having high standards on urban environment and a city to whom the authorities have developed particular methods to protect its natural environment.

 

The purpose of this study is to attract attention to the necessity of resource based on planning efforts within areas that has forest characteristics in urban areas and to develop an alternate model for it in a sample area. Within the scope of this study, it is aimed to analyze the referred sample area with regard to natural resource protection approach, to identify conservation thresholds and factors having positive and negative impacts on utilization potentials of the area as recreation. 

 

İstanbul; konumu, kendine özgü topoğrafik ve coğrafi yapısı, birçok dünya kentinde bulunmayan doğal özellikleri, ekonomik gücü ve geniş etki alanı ile metropolleşme sürecini tamamlamış bir kenttir. Küreselleşme süreci için büyük bir önem taşıyan İstanbul metropolitenin; nüfus artışı, kentleşme, kaçak yapılaşma, işsizlik ve sanayileşme gibi problemlerini çözmüş, kentsel çevre niteliği yüksek ve doğal çevresini korumak için yetkililerin yöntemler geliştirdiği bir kent kimliğine kavuşması gerekmektedir.

 Çalışmanın amacı, özellikle İstanbul gibi metropoller içinde bulunan, orman karakterine sahip alanlarda, kaynağa dayalı planlama çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekmek ve konuya ilişkin alternatif örnek alan için bir model geliştirmektir.

 

Bu kapsamda tez çalışmasında, örnek alanın doğal kaynak değerlerini koruyarak kullanma yaklaşımı ile analiz etme, rekreasyon potansiyeli üzerindeki olumlu - olumsuz etkenleri belirleme ve elde edilen sentez verileri doğrultusunda planlanacak alanların kullanım önceliklerini ve kullanım kapasitelerini saptamak hedeflenmiştir