Travmatik LASIK flep dislokasyonu olgusunun yönetimi


Creative Commons License

Uğurlu A., Altınkurt E.

TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

[PS-0139]

Travmatik LASIK flep dislokasyonu olgusunun yönetimi

Adem Uğurlu, Emre Altınkurt
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Travmatik LASIK flep dislokasyonu gelişen bir olgunun cerrahi tedavisinin yönetimini bildirmek
GEREÇ-YÖNTEM: Olgu sunumu şeklinde anlatıldı.
SONUÇLAR: 10 yıl önce her iki gözden LASIK operasyonu geçiren 38 yaşındaki erkek hasta sol göze ağaç dalı çarpması ve bulanık görme şikayeti ile acil polikliniğe başvurdu.Muayenesinde sol gözde düzeltilmemiş görme keskinliği 0.7 düzeyinde ve kornea santralinde epitel defekti mevcuttu.Antibiyotikli pomad ile okluzyon tedavisi yapılan hastanın 2 gün sonraki kontrolünde LASIK flebinin yerinden kalktığı üst fornikste kendi üzerine katlandığı menteşe bölgesinde yırtık olduğu ve stromal yatağın tamamen epitelize olduğu görüldü.(Resim 1 )Hem stromal yatak hem de flebin alt yüzündeki epitel debride edidli. Flep 10-0 naylon 8 adet separe sütür ile yerine sütüre edildi.Post-operatif 2. haftada sütürlerin 4 tanesi,5. haftada da kalan 4 tanesi alındı.Post-operatif 2. aydaki düzeltilmemiş görme keskinliği 0.9 adüzeyindeydi.Hastada biyomikroskopik muayenede flep altında epitel içe yürümesi (resim 2) yada topografide korneada düzensizlik yada astigmatzima yoktu. (resim 3)

TARTIŞMA: LASIK sonrası travmatik flep dislokasyonu ameliyattan 10 yıl sonra bile görülebilmektedir.Beraberinde stromal yatakta epitel içe yürümesi,flepte stria oluşması gibi komplikasyonlar görülebilir.Stromal yataktaki epitel etkin bir şekilde debride edilmeli ve rekürrens olmaması için yerine 10-0 separe naylon ile sütüre edilmelidir. Flepte stria oluşmamasına özen gösterilmelidir.Uygun şekilde tedavi edildiğinde prognozu iyidir.

Anahtar Kelimeler: dislokasyon,epitel, flep,içe yürüme,LASIK