Is Glass Ceiling in Turkey Thicker Than It Seems ? A Study on ISE 100 ( İstanbul Stock Exchange )


DÜREN A. Z. , MENTEŞ A.

The Association on Employment Practices and Principles (AEPP) Eighteenth Annual International Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 December 2010, no.18, ss.203-209

  • Basıldığı Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
  • Sayfa Sayıları: ss.203-209

Özet

Kurumsal şirketlerin rekabet ettiği platformda kadın çalışanların karşılaştığı engellerin ortaya konması açısından Yönetim Kurulu’nda cam tavan konusu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda 2002-2009 yıllarını kapsayacak şekilde IMKB’ye kayıtlı 100 işletmenin 88'i incelenmiştir. Bulgular, Türkiye’deki Yönetim Kurulu’ndaki cam tavan varlığının baskısının, Avrupa ülkelerinde genel ortalamadan çok da farklı olmadığı göstermektedir. Türkiye’de cam tavan konusu ile ilgili hukuk sistemi, mülkiyet yapısı ve kültür gibi faktörlerin önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.