Cylosporine_A Kullanan Hastalarda Oral Lezyonların Değerlendirilmesi


ÜNÜR M.

Türk Dişhekimleri Birliği 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1997

  • Basıldığı Ülke: Türkiye