Kuşlarda Ağrının Medikal Yönetimi


Creative Commons License

Ünalan N., SARI A. B.

20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongres, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.340

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.340
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Medical management of pain in Birds

 

Mainly, symptoms of pain differ between birds and mammals. On the other hand, symptoms of pain vary  among 200 bird species, that are kept as pets. As a result, the difficulty of detecting pain becomes even more difficult when detecting pain in birds. Additionally, the analgesic drugs that can be used are not the same for all bird species as the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the drugs might have big differential effects between species.

 

Symptoms of pain among parrots show excessive vocalization and movement. On the contrary, a falcon or an owl show lack of vocalization or inactivity. The behavioral changes induced by pain also vary depending on the duration of the pain stimulus and whether the pain stimulus is visceral or neuropathic. While birds are in acute pain, they stop grooming their feathers. During chronic pain, they damage the affected areas and feathers.

 

As it is stated in the five principles of freedom for the basis of animal welfare in the Brambell report;  every animal has the right to be protected in situations that cause pain and distress and to get the most appropriate treatment. Considering that any condition that results in tissue damage causes pain in birds, the pain should be managed to ensure the welfare and maximum recovery of our patients.

 

As a result, the veterinarian should have information on, how the behavior of the bird changes individually under the influence of pain and about the analgesics that can be used depending on the species of the bird. Our aim is to provide up-to-date information about the pharmacological active substances that can be used with birds and their use in pain management.

 

Kuşlarda Ağrının Medikal Yönetimi

Kuşların memelilere benzer şekilde ağrı belirtileri göstermemesi, evlerde bakılan yaklaşık 200 kuş türünün arasında bile farklı ağrı belirtilerine rastlanılması, halihazırda zor olan ağrı tespitini daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca, ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri türler arası büyük farklılıklar gösterdiğinden kullanılabilecek analjezik ilaçlar da tüm kuş türleri için aynı olmamaktadır.

Ağrı belirtisi olarak papağanlarda aşırı vokalizasyon ve hareketlilik görülmesine karşın bir şahin veya baykuşta vokalizasyon yokluğu ve hareketsizlik olarak görülebilmektedir. Ayrıca, ağrının oluşturduğu davranışsal değişimler ağrı uyaranının visseral veya nöropatik olmasına ve süresine göre de değişmektedir. Kuşlar akut seyreden ağrıda tüyleri tımarlamayı bırakırken, kronik ağrılı hastalıklarda ise ağrı hissedilen bölge ve tüylere zarar verebilmektedir.

Brambell raporunda hayvan refahının temeli olan beş özgürlük ilkesinde belirtildiği gibi her hayvan acı ve ağrıya sebep olan durumlardan korunma ve bu gibi durumlarda en uygun sağaltımın sağlanması hakkına sahiptir. Kuşlarda doku hasarına sebebiyet veren herhangi bir durumda ağrı oluştuğunun bilincinde olarak hastalarımızın refahının ve maksimum iyileşmenin sağlanması açısından ağrı mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Bu durumda, veteriner hekimin bireysel olarak kuşun davranışlarının ağrı durumunda nasıl değiştiği konusunda ve türlere özgü kullanılabilecek analjezikler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bizim amacımız kuşlarda kullanılabilecek farmakolojik etkin maddeler ve ağrı yönetiminde kullanımları hakkında güncel bilgilerin aktarılmasıdır.