Osmanlı Panayırları İçin Bir Envanter Denemesi


BALCI E.

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.137-171, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Türk Dünyası Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.137-171

Özet

       Panayırlar modern dönem fuarlarının ortaya çıkmasından önce dünyanın pek çok yerinde malların pazarlandığı önemli mekanlardı. Yılın belli zamanlarında periyodik olarak açılan ve üç gün ila doksan gün arasında değişen sürelerle açık kalan bölgesel ve uluslararası nitelikte olanları da mevcut olan panayırların Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden itibaren Anadolu ve Rumeli topraklarında yüzlercesi mevcuttu. Çalışmamız, Osmanlı devrinde açılmış olan panayırların isimlerini, hangi vilayet/sancak ve kazada bulunduklarını; periyotlarını ve açık kaldıkları süreleri arşiv verilerine dayanarak tepit etmekte ve bir tabloda alfabetik olarak sıralamaktadır. Ayrıca bu panayırlara dair genel bir değerlendirme de yapılmıştır.