KUR’ÂN-I KERÎM ELİF-BÂSI ve KUR’ÂN-I KERÎM TİLÂVETİNE MEDHAL İSİMLİ ESERİN KUR’ÂN TEDRİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Gökdemir A.

kocaeli ilahiyat dergisi, vol.6, no.2, pp.497-516, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.7444116
  • Journal Name: kocaeli ilahiyat dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.497-516
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Makalede Osmanlı eğitim sisteminden bahsedilerek, o dönemdeki Kur’ân eğitim kurumları olan mahalle mekteplerinde, sıbyan okullarında ve medreselerdeki Kur’ân tedrisi anlatılmıştır. Ayrıca mezkur kurumlarda eğitimde kullanılan elif-bâ cüzlerinin tarihi gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Araştırmada ana hatlarıyla ele alınan bir başka konu da Cumhuriyet dönemine geçiş sürecindeki Kur’ân tedrisinin tarihi sürecidir. Mezkûr çerçeve içerisinde Kur’ân-ı Kerîm Elif-bâsı ve Kur’ân-ı Kerîm Tilâvetine Medhal isimli eserin incelemesi ve tanıtımı yapılacaktır. Makalede amaçlanan temel hedef; kaleme alındığı dönem itibariyle özgün, sade, pratik metotlarla küçük çocuklara Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğreten bu eserin tanınmasını sağlamak ve kaleme alındığı dönemde Kur’ân öğretimine yapmış olduğu hizmeti ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmada eseri bugünün Kur’ân öğrenci ve öğreticilerinin de istifadesini sunmanın yanı sıra akademik çalışmalara da kaynaklık etmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ilk olarak eserin daha iyi anlaşılabilmesi için müellifleri tanıtılmış; hayatları, ilmi kişilikleri ile önemli eserleri zikredilmiştir. Daha sonrada eserin içerdiği konular hakkında bilgiler verilmiş, eserin üslûbu ile Kur’ân öğretim metotları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın nihayetinde ise eserin özgünlüğünden ve yazıldığı dönemin özel koşullarından bahsedilmiş; döneminde icra ettiği fonksiyonları anlatılmaya çalışılmış ve eserin Kur’ân tedrisinde yaptığı büyük katkı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuran, Osmanlı, Tedris, Kur’ân-ı Kerîm Elif-bâsı, Medhal.