Kazdağları’nın Dağlık Kesiminde Karaçamın Pinus nigra (Arnold.) Bazı İbre Özellikleri ve Yükselti ile Arasındaki İlişkiler


TECİMEN H. B., SEVGİ O.

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, vol.1, no.10, pp.55-72, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

            Age based (1, 2, 3 and 4) 131 needle samples from 5 altitudinal steps and 33 trees were collected in the places where Black pine is dominant species from Kazdağları mountainous district. The measured parameters were needle length, thousand needle weight and organic matter. The needle lengths changed between 3,7 and 16,6 cm. Needle length decreased along altitude. The linear models between needle length and altitude were in the following order 0,488, 0,386, 0,421 and 0,409 respectively for 1,2,3 and 4 age classes. The R2 relation value detected for needle length and weight was 0,655. As conclusion needle length and weight decreased along altitudinal gradient while no clear relation could be detected between organic matter content and altitude.

Kazdağları'nın Karaçamın Pinus nigra (Arnold.)  yayıldığı 1100 ile 1750 m arasında 5 basamaktan toplam 33 ağaçtan 1, 2, 3 ve 4 yaşındaki ibrelerden toplam 131 adet ibre örneği toplanmıştır. İbre özellikleri olarak; belirlenmiştir. Karaçam ibre boyları 3,7 ile 16,6 cm arasında değişmekte olduğu tespit edilmiştir. Yükseltiye bağlı olarak ibre boyları kısalmakta olup, ibre yaşlarına göre farklı doğrusal denklemler kurulmuştur. 1,2,3 ve 4 yaşlı ibreler için R2 değerleri sırasıyla 0,488, 0,386, 0,421 ve 0,409 olarak tespit edilmiştir. İbre boyu ile ibre ağırlığı arasında pozitif ilişki tespit edilmiş ve R2'si 0,655 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; yükseltiye bağlı olarak ibre boyu dolayısıyla ibre ağırlığı azalma göstermiş olup, ibrelerin organik maddesi (%) ile yükselti arasında bir ilişki tespit edilememiştir.