İskelet displazisi zemininde Genu valgum tanılı hastalarda alt eksremite mekanik diziliminin 8 plak kullanımı ile düzeltilmesi mümkün müdür?


Creative Commons License

Yıldırım A. M., Sağlam Y., Şen C.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019, pp.84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.84
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: İskelet displazisi zemininde Genu valgum tanılı hastalarda alt ekstermite mekanik diziliminin 8 plak kullanımı ile düzeltilmesinin normal kemiklere sahip bireylerle karşılaştırılması ve tedavi yönteminin etkinliği belirlemek Yöntem: Retrospektif Yöntem ile verileri topladı. Ki-kare Testi ile istatiksel olarak analiz ettik Arama kriterlerine uyan 10 hastanın 18 ekstremitesi çalışmaya dahil edildi. İşlem sırasında ortalama yaş 10,5 (±1,6) idi. Ortalama takip süresi 2,9 (±0,5) yıl idi. Toplam 72 adet 8 plağın kullanılmış olduğu görüldü. Hastaların femur ve tibia boylarının takip süresince anlamlı uzama olduğu (p=0,029, p=0,015), MAD’nin ameliyat sonrasında anlamlı olarak düzeldiği (31,8 vs. 12,7, p=0,036) görüldü. Intermalleolar mesafelerde anlamlı olarak azalma gözlenmiştir (p=0,002). Genu valgum deformitesinin tedavi sürecinde düzeldiği görülse de LDFA ve MPTA ölçümlerinde istatistiksel anlamlı değişiklik olmamıştır (p=0,154, p=0,087). Bulgular: Bu düzelme süreci literatürde sağlıklı çocuklar için verilen hızdan belirgin olarak daha yavaş olduğu görülmüştür. İskelet displazi tanısı olmayan çocuklarda, geçici distal femur medial hemiepifizyodezi ile LDFA’ yı 0,87 derece/ay, iskelet displazililerde 0,12 derece/ay düzelme olduğu, MPTA da ise 0,72 derece/ay’a karşılık iskelet displazisi tanısı çocuklarda ancak 0,1 derece/ay düzelme olduğu görülmüştür. Özellikle Morquio sendromu tanılı hastalarda, diğer iskelet displazilerine nazaran daha az düzelme sağlanmıştır. Çıkarımlar: Bulgularımız ışığında iskelet displazisi tanılı, genu valgumu olan hastalarda 8 plak kullanılarak geçici epifizyodez yapılması alt ekstremite dizilimlerini düzeltmektedir. Bu düzelme sağlıklı kemiklere sahip bireylerden daha yavaş olmaktadır. Bu yüzden epifizyodez işleminin iskelet displazisi mevcut hastalarda daha erken yaşlarda yapılması veya direkt osteotomi yapılabileceği akılda tutulmadır