Kafa Travması ve Vasküler Yaralanmalar


Dolaş İ. , Aras Y.

Türk Nöroşirürji Derg., cilt.30, ss.245-249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Türk Nöroşirürji Derg.
  • Sayfa Sayıları: ss.245-249

Özet

Kafa travması, gelişmekte olan ülkelerde özellikle genç nüfusta ölüm ve sakatlıklara neden olan en önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Kafa travmasına bağlı gelişen vasküler yaralanmalar; büyük damar yaralanmalarından, travmatik beyin hasarı ile ilişkili mikrovasküler hasara kadar geniş bir çerçevede incelenebilir. Bunun sonucunda oluşan hasar karşımıza; kontüzyon, intraaksiyal ya da ekstraaksiyal hematom, travmatik anevrizma, travmatik diseksiyon, oklüzyon ve travmatik fistül olarak çıkmaktadır. Travmanın mekanizması ve şiddeti oluşacak hasarın en önemli belirleyicisidir. Hafif kafa travmasıyla dahi ortaya çıkabilir. Olgunun ilk değerlendirmesi kapsamlı olmalı ve vasküler yaralanmaya bağlı nörolojik bulguların geç dönemde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Şüpheli olgularda ileri tetkikler planlanmalıdır. Tedavide cerrahi ve endovasküler yöntemler birlikte kullanılabilir.

Head trauma is one of the leading causes of mortality and morbidity among young adults, especially in developing countries. Vascular injuries due to neurotrauma include various clinical scenarios such as major vascular injuries or microvascular damage due to traumatic brain injury. These damages present as contusions, intra- or extra-axial hemorrhages, traumatic aneurysms, dissections, occlusions, or fistulas. The mechanism and severity of the trauma determine the level of the damage. These injuries can be present even in mild neurotrauma. The initial evaluation of the patient should be detailed and the possibility of later presentation of vascular injuries should be taken into account. Further assessment should be made when required. Surgical and endovascular treatment modalities can be chosen in various combinations.