Factors Effectıng Successful Remote Management Efforts


VAROL E. S. , Tarcan E.

III. International Strategic Management Conference 2007, Antalya, Antalya, Turkey, 21 - 23 June 2007, pp.389-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.389-402

Abstract

The aim of this study is to investigate the factors, which have an impact on the success of the remote management efforts and to make the tools enhanced, those of managers on the way of managing remote workers of virtual organizations placed in service industry

The model used, based on a number of previous studies, and predicts a relationship between antecedents (Technical Support, Supervisors’ Support, Family Support, Co-workers Support, and Self-Efficacy) to internal customer satisfaction assessments and their consequence (Job Performance). This model has been tested up using responses from 176 remotely managed employees from the same services of 3 different organizations. The results indicate that the remote employees’ of service industry satisfaction assessments do play a serious role in influencing their Job Performance while some strong relationships have been observed between Internal Customer Satisfaction and the two antecedents including Supervisors’ Support and Self-Efficacy.

Bu çalışmanın amacı, uzaktan yönetim çabalarının başarısı üzerine etki yapan faktörleri incelemek ve hizmet sektöründe yer alan  sanal organizasyonlardaki uzaktan çalışan işgörenleri yönetme durumundaki yöneticilerin kullandığı araçları zenginleştirmektir.

Bir dizi önceki çalışmalara dayınılarak oluşturulan model, iç müşteri tatmini değerlendirmelerinin öncülleri (Teknik destek, Yöneticisnin desteği, aile desteği, çalışma arkadaşlarının desteği ve öz yeterlilik) ile bunların sonuçları (İş performansı) arasında bir ilişki öngörmektedir. Bu model, üç değişik organizasyonun ayni servisinde uzaktan yönetilen 176 işgörenin verdiğicevaplar kullanılarak test edilmiştir.

Sonuçlar, hizmet sektöründe uzaktan çalışanların tatmin değerlendirmelerinin, onların iş performansları üzerinde ciddi bir rol oynadığını göstermektedir. Bu arada iç müşteri tatmini ve iki öncül ( Yönetici desteği ve öz yeterlilik) arasında kuvvetli bir ilişki olduğu da  gözlenmiştir.