Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Metinlerinin Dil Düzeylerine Göre Sadeleştirilmesi


BÖLÜKBAŞ F.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.UDES2015, pp.924-935, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

The purpose of this study is to explain the methods to be used in adapting the the texts that are going to be used during reading activities in teaching Turkish as a foreign language according to the language levels specified in Common European Framework and present the practice samples. The type and langauge structure of the texts which are used in reading activities change according to students’ language levels. Thus, to obtain a text appropriate for students’ language levels, it is necessary to produce an appropriate text or simplify an authentic text. As artifical texts include the structures that are going to be taught in that lesson and the language which does not exist outside the coursebooks, it is more functional to work on authentic texts rather than artificial texts for improving communication skills in language teaching. However, giving the authentic texts directly to students without simplification creates comprehension problems for students especially at starter levels. For this reason, it is necessary to simplify authentic texts appropriate for students’ level. In this study, the types of texts that can be used in teaching Turkish as a Foreign Language are presented and the techniques that can be used in simplificiation of authentic texts are explained with examples.

 

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri sırasında kullanılacak metinlerin, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirlenen dil düzeylerine göre uyarlanmasında kullanılacak yöntemleri açıklamak ve uygulama örnekleri sunmaktır. Okuma etkinliklerinde kullanılan metinlerin türü ve dil yapısı, öğrencilerin düzeyine göre değişmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin dil düzeyine uygun bir metin elde etmek için ya duruma uygun metin üretmek (kurma metin) ya da özgün (otantik) bir metni sadeleştirerek öğrencilerin düzeyine uygun hâle getirmek gerekmektedir. Kurma metinler, sadece o derste öğretilecek dilbilgisi yapılarını ve ders kitabı dışında var olmayan dil kullanımlarını içeren yapay metinler olduğundan, kurma metinler yerine özgün metinlerle çalışılması dil öğretiminde iletişim becerilerinin geliştirilmesinde daha işlevseldir. Ancak özgün metinlerin üzerinde herhangi bir sadeleştirme yapılmadan doğrudan öğrenciye verilmesi, özellikle başlangıç düzeyinde anlama sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, özgün metinlerin öğrencilerin düzeylerine uygun şekilde sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek metin türleri tanıtılmış ve özgün metinlerin sadeleştirilmesinde kullanılacak teknikler açıklanarak uygulama örneklerine yer verilmiştir.