Osmanlı'dan Günümüze Kütahya Şehrinin Yapı Taşları: Mahalleler


BAYARTAN M.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.18, pp.57-70, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The city of Kütahya, which has hosted so many civilisations throughout history, has been a residental area that can, through a wide range of periods with their own specific significances, shed light on the studies of may different fields of science. Within this variety of the city, quarters wich carry the signs of the Ottoman period, present themselves as important manifestations of culture that have managed to survive without changes
In this article, the historical period of the city of Kütahya from the 16th century until today has been analysed on the basis of district and the way the quarter have influenced the development and, especially, the physical apparence of the city has been examined. The resources of the articel consist of the Ottoman archival documents and various studies on this subject.
Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Kütahya şehri, her dönemi ayrı bir öneme sahip geniş bir yelpazede, farklı bilim alanlarının çeşitli değerlendirmelerine ışık tutabilecek bir yerleşim alanı olmuştur. Kütahya’nın sahip olduğu bu çeşitlilik içinde Osmanlı döneminin izlerini taşıyan mahalleler, günümüze kadar değişmeden gelen önemli bir kültür göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada, Kütahya şehrinin XVI. yüzyıldan günümüze kadar olan tarihsel süreci mahalle bazlı izlenerek, mahallelerin, şehrin gelişiminde, özellikle de fiziksel görünümünde nasıl bir etki yarattığı araştırılmıştır. Çalışmanın kaynaklarını Osmanlı arşiv belgeleri ve bu konuda yapılmış çalışmalar oluşturmuştur.