Quality of groundwater resources and desirability as a drinking water supply


Gulecal Y., Yardımcı C. H.

The 2nd International Water Quality Conference, Hangzhou, Çin, 19 - 21 Eylül 2012, ss.125

  • Basıldığı Şehir: Hangzhou
  • Basıldığı Ülke: Çin
  • Sayfa Sayıları: ss.125

Özet

İklim değişikliği, dünyanın tüm bölgelerinde su kaynakları ve tatlı su ekosistemleri üzerine olumsuz etki göstermektedir.  Su kaynalarınca sağlanan yüzeysel akışların miktarında azalma olacağı muhtemeldir. Diğer alanlarda artan yıllık akışın yararlı etkileri, yağışlardaki değişikliklerin ve mevsimsel akışın artmasının su miktarı, su kalitesi ve sel riskleri üzerine negatif etkileriyle azalmaktadır (IPCC, 2007). Ayrıca su kalitesi, su sıcaklığının artışı ve yağışlardaki değişikliklerin her ikisinde etkilenmektedir.

 

Bu çalışmanın amacı yeraltı sularının kalitesinin ve içme suyu olarak kullanılabilirliğinin tespit edilmesidir. Örnekleme yerleri, Türkiye’de bulunan Oylat, Çekirge ve Yalova Termal kaynak sularıdır. Örnekleme aylık olarak yapılmıştır. Bazı fiziksel ve kimyasal parametreler örnekleme esnasında yapılmıştır. Biyolojik ve bazı kimyasal analizler örneğin ağır metal analizleri laboratuvarda tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, su kalitesi sınıflandırma kontrol yönetmeliğince, su kalitesi belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışılan kaynak sularının içme suyu olarak da kullanılabileceğini söyleyebilmekteyiz.

All regions of the world show an overall net negative impact of climate change on water resources and freshwater ecosystems. Areas in which runoff is projected to decline are likely to face a reduction in the value of the services provided by water resources. The beneficial impacts of increased annual runoff in other areas are likely to be tempered in some areas by negative effects of increased precipitation variability and seasonal runoff shifts on water supply, water quality and flood risks (IPCC, 2007).Water quality is sensitive to both increased water temperatures and changes in precipitation.

 

Aim of this study was determined quality of ground water and their desirable for drinking water. Sampling areas Oylat, Cekirge and Yalova Termal in Turkey. Samples were taken by monthly. Physical and some chemical analyses done during sampling. Biological and some chemical analyses such as trace metals done in laboratory. After the results, water quality determined to samples according to regulation of classification water quality. In conclusion, we can say that these ground water can use by drinking water.